Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder

Denne rapporten ble skrevet i forbindelse med prosjektet "Jeg blir", som var et aksjonsforskningsprosjekt som ble initiert av Utdanningsforbundet i Aust-Agder. Målet var å skape kunnskap om hvordan en kan øke mestringsopplevelsene til medarbeidere i skoler og barnehager, slik at de vil stå lengre i jobb. Kommunene Arendal, Tvedestrand og Froland i Aust-Agder har høstet erfaringer i en periode på 2,5 år. Det er lite som tyder på at eldre arbeidstakere kan betraktes som en svak gruppe som trenger spesiell tilrettelegging for å delta i arbeid. Noen eldre arbeidstakere vil ha behov for personlig tilrettelegging, men dette vil også gjelde for ungre medarbeidere. Prosjektets tilnærming ble derfor aldersuavhengig.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 756.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:08.259011
MODIFIED 2016-08-12 06:00:29.834274+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:08.259011
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)