Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Prosjektet er en evaluering av Husbankens låne- og tilskuddsordning overfor funksjonshemmede. Hensikten med evalueringen har vært todelt. 1) Å se på det repertoar av ulike låne- og tilskuddsordninger som Husbanken rår over i dag og drøfte ulike sider ved disse som tiltak for funksjonshemmede. 2) Å studere hvordan Husbankens boligtiltak for funksjonshemmede fortoner seg i praksis.

For å oppnå dette har man tatt utgangspunkt i boligtilskuddet , og lagt særlig vekt på å fange opp mottakernes egne erfaringer og opplevelser knyttet til ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:27.087321
MODIFIED 2016-11-13 04:00:22.283442+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:27.087321
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)