Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten presenterer effekt på transportomfang og klimautslipp av ulike tiltak og tiltakspakker som har som formål å redusere CO2 utslippene fra persontransport. Beregningene er gjort med den nasjonale (NTM5)og de regionale(RTM) persontransportmodellene. I tillegg er det gjennomført grove samfunnsøkonomiske beregninger av tiltakene. Resultatne skal benyttes i Klimakur2020, en rapport som vurderer tiltak og virkemidler for å oppfylle Norges klimamål om reduksjon av de norske utslippene av klimagasser med 15 til 17 millioner tonn innen 2020. Arbeidet med Klimakur2020 ledes av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 366.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:22:30.949922
MODIFIED 2017-02-01 08:00:23.003026+00:00
CREATED 2012-08-08 09:22:30.949922
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)