Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Klimatiltak: Metoder for å beregne kostnader og virkemidler

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyse har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet utredet spørsmål knyttet til metoder for å beregne kostnader ved tiltak for å redusere norske klimagassutslipp. Formålet har blant annet vært å vurdere og komme med anbefalinger til hvordan metoden for beregning av tiltakskostnader kan videreutvikles og forbedres, samt hvordan tiltakskostnader kan videreutvikles for å brukes i virkemiddelvurderinger. Gitt prosjektets ressursramme, må arbeidet vurderes som et første steg i drøftingen av disse problemstillingene med foreløpige konklusjoner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-14 01:02:30.503542
MODIFIED 2020-02-14 01:02:30.541885
CREATED 2020-02-14 01:02:30.503542
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)