Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Klok av skade : evaluering av tiltaket "medarbeider med brukererfaring" i Bergen

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-notat.

Medarbeider med brukererfaring" (MB-prosjektet) går ut på at tidligere brukere i psykatrien får en spesielt tilrettelagt ettårig utdanning, som skal sette dem i stand til å få arbeid innen tjenesteapparatet for psykisk helse, og benytte egne erfaringer til å hjelpe brukere av disse tjenestene. Hittil er det blitt utdannet to årskull. Prosjektets to første år bar preg av prøving og feiling. For å sikre at de som har fullført studiet skal kunne anvende sin utdanning til å få en jobb de ønsker og mestrer, bør tiltaket utvikle bedre metoder og rutiner for oppfølging, både av studenter som er på arbeidspraksis, og av dem som har fullført studiet og fått midlertidige stillinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 334.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-28 13:01:33.086765
MODIFIED 2014-08-14 11:48:16.826767+00:00
CREATED 2013-11-28 13:01:33.086765
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)