Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Klokere vern av de aller minste

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyse har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet utredet ulike forslag til endringer i systemet for statlig utredning og veiledning av sped- og småbarnsfamilier. Endringene er ment å inngå i den kvalitets- og strukturreformen departementet for tiden forbereder i barne- vernet. Formålet med oppdraget har vært å kartlegge dagens tilbud i sentre for foreldre og barn og kommunenes behov for denne typen bistand; vurdere hvordan ulike endringer vil påvirke kommunenes etterspørsel etter statlig utredning og veiledning av sped- og småbarnsfamilier, og vurdere hvilket alternativ til dagens system som er å foretrekke.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-07 00:01:07.382701
MODIFIED 2020-03-07 00:01:10.496107
CREATED 2020-03-07 00:01:07.382701
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)