Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten dokumenterer at tiltak for universell utforming av kollektivtransporten i stor grad oppleves som generell kvalitetsheving, og bidrar i noen grad til økt bruk av kollektivtransport. Vi har beregnet og gitt anbefalinger for passasjerenes verdsetting av i alt 14 ulike tiltak for universell utforming.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-25 13:00:46.386709
MODIFIED 2014-08-14 11:46:36.884288+00:00
CREATED 2013-03-25 13:00:46.386709
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)