Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten er utarbeidet i tilknytning til arbeidet med nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. Rapporten er en sammenstilning av statistikk og annen informasjon om ikke-statlig kollektivtrafikk. I hovedsak er dette sammenfallende med kollektivtrafikk drevet i fylkeskommunal regi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 945.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-26 13:00:29.661573
MODIFIED 2017-02-01 08:00:33.676536+00:00
CREATED 2013-03-26 13:00:29.661573
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)