Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk : beregninger basert på konstruerte klienthistorier

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Basert på seks konstruerte klienthistorier, hver med to ulike forløp, beregnes kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av økt boligsosial innsats i kommunene Fræna og Porsgrunn. Formålet med rapporten er å vise et opplegg for hvordan slike beregninger kan foretas og peke på forskjeller mellom kommunal- og samfunnsøkonomiske beregninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:01.979862
MODIFIED 2016-08-12 06:02:43.082017+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:01.979862
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)