Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene ved organisasjons- og arbeidsformer per 2008. Opplysningene bygger på en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og fylkeskommuner gjennomført første halvår 2008. Disse sammenlignes med tilsvarende undersøkelser gjennomført i 1995, 1996, 2000 og 2004. En hovedkonklusjon er at omfanget av organisasjonsendringer er betydelig mindre i siste registreringsperiode enn i tidligere perioder. Mangfoldet av organisasjonsløsninger er imidlertid fortsatt høgt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-07 13:01:29.739565
MODIFIED 2016-08-12 06:04:12.062914+00:00
CREATED 2012-12-07 13:01:29.739565
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)