Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunale kontrollutvalg : uavhengighet eller flertallsdiktatur?

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Formålet med dette prosjektet har vært å medvirke til økt kunnskap om kommunale kontrollutvalgs reelle uavhengighet i forhold til de organer som skal kontrolleres. Rapportens hovedkonklusjon peker i retning av at kontrollutvalgenes uavhengighet ikke blir vurdert som et stort problem verken av kontrollutvalgsmedlemmene selv eller av ordførere, rådmenn og opposisjonsledere. Det er likevel ikke slik at det er fravær av utfordringer knyttet til kontrollutvalg og uavhengighet. Det finnes prinsipielle aspekter rundt ordningen men kontrollutvalg som kan drøftes, og som man bør ha et bevisst forhold til.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 341.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:00:32.297153
MODIFIED 2019-04-25 13:00:36.796408+00:00
CREATED 2012-12-08 13:00:32.297153
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)