Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-notat.

Rapporten tar for seg kommunale lederes håndtering av kritikkverdige forhold. Ledere har en sentral rolle både med hensyn til å håndtere meldinger som blir rettet til dem, og fordi de selv kan avdekke at illegitime, uetiske og ulovlige forhold finner sted innenfor organisasjonen. Gjennom kvalitative og kvantitative data basvares tre hovedproblemstillinger: 1) Hvilke erfaringer har kommunale ledere som har arbeidsgiveransvar med arbeidstakere som tar opp kritiske forhold på arbeidsplassen? 2) Hvilke erfaringer har de selv med å videreformidle kritikkverdige forhold i arbeidsorganisasjonen? 3) Hvordan vurderer de forholdet mellom ytring og lojalitet?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:09.674438
MODIFIED 2016-11-28 10:00:21.079310+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:09.674438
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)