Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten handler om utviklingen i kommunenes organisering av psykisk helsearbeid i perioden 2002 til 2008. Opptrappingsplanen har ført til at psykisk helsearbeid er bygget opp som kommunal tjeneste. Rapporten ser på organisering av arbeidet blant voksne og blant barn/unge. Små kommuners utfordringer analyseres spesielt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-20 13:01:15.435934
MODIFIED 2016-08-12 06:05:07.241198+00:00
CREATED 2013-02-20 13:01:15.435934
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)