Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunalt psykisk helsearbeid : utviklingstrekk 2002-2005

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Det er relativt beskjedne endringer i organiseringen av psykisk helsearbeid fra 2002 til 2005. Myndighetenes forsterkede innsats har gitt resultater på enkeltområder: individuelle planer er tatt mer i bruk, legetjenesten og skolene er mer involvert i arbeidet, og kommunene samarbeider mer med brukerorganisasjonene. Arbeidet i forhold til barn og unge er forsterket. Men kommunene opplever fortsatt samarbeidsproblemer med andrelinjen. Flere små kommuner er kommet mer aktivt i gang med psykisk helsearbeid i 2005, men står fremdeles overfor klare utfordringer i arbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-13 13:03:19.640797
MODIFIED 2016-08-12 06:05:06.466153+00:00
CREATED 2013-02-13 13:03:19.640797
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)