Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunalt samarbeid på næringsfeltet : en litteraturstudie med praktiske råd

Har samarbeidsform betydning for regional vekst? Hva er godt samarbeid? Hvordan kan regionene jobbe for å oppnå godt samarbeid? Disse spørsmålene er viktige å besvare dersom en vil styrke gjennomføringskraft for samarbeidet mellom byer og deres omland. Oxford Research AS har på oppdrag fra Distriktssenteret aggregert eksisterende kunnskap om samhandlingsformer for å besvare disse spørsmålene. I tillegg har Oxford studert åtte regioner i Norden som har viktige erfaringer å bringe til torgs.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:04:20.590085
MODIFIED 2017-04-11 22:04:20.602863
CREATED 2017-04-11 22:04:20.590085
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)