Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommune- og fylkestingsvalget 2011 : evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets informasjonsvirksomhet i forbindelse med valget høsten 2011

I forbindelse kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2011 satte Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) igang en rekke informasjonstiltak rettet mot velgerne. Hovedformålet med informasjonskampanjen var å øke velgernes kunnskap om valgordningen og stemmegivning. Mer spesifikt har formålet vært at velgerne skal ha tilstrekkelig kunnskap om hvor, når og hvordan de kan avgi stemme, både forhåndsstemming og på valgdagen. Formålet med denne rapporten var å kartlegge effekten av ulike tiltak i en kampanje som KRD gjennomførte i ukene 32 – 36. Disse tiltakene bestod av: TV-, kino- og radio-spots, nettannonsering, utsendelse av husstandsbrosjyrer, samt annen informasjon inkl. film på www. valg. no.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:48:32.941445
MODIFIED 2016-02-20 06:02:19.452813+00:00
CREATED 2012-01-29 20:48:32.941445
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)