Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunehelseprofiler : kommunenes bruk av Helsedirektoratets nettsted

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Dette er rapporteringen fra delevalueringen om Kommunehelseprofiler. Den inngår i en større evaluering av Kommunehelseprofiler, Tilskottsordning for lavterskel fysisk aktivitet, Helse i Plan og Partnerskap for folkehelse. I denne rapporten redegjøres det for evaluering av kommunenes kjennskap til og bruk av nettstedet og statistikkverktøyet Kommunehelseprofiler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 286.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-17 01:01:10.233568
MODIFIED 2015-10-16 08:20:20.857188+00:00
CREATED 2015-01-17 01:01:10.233568
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)