Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

I rapporten har forskerne kartlagt kommmunenes praksis og rutiner i forvaltningen av kommunalt disponerte boliger. Rapporten belyser hvorvidt kommunenes praksis for søknadsbehandling, tildeling og klager er i tråd med god forvaltningsskikk. Den gir en oversikt over kommunenes rutiner for å håndtere mislighold av leiekontrakter og hvordan kommunene jobber for å redusere omfanget av utkastelser. Forskerne finner en forskjell i kommunenes praksis som henger sammen med kommunestørrelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 855.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 10:01:08.607492
MODIFIED 2017-02-10 10:01:10.408938
CREATED 2017-02-10 10:01:08.607492
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)