Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie

Mimir AS har vært engasjert av Distriktssenteret for å kartlegge kommunenes rolle i reisemålsutvikling gjennom et case-studie basert på 9 utvalgte regioner i Norge. Studiet setter fokus på berøringspunkter, rolleforståelse, kompetanse, motivasjon, forventninger og utfordringer i forhold til kommunenes arbeid med reiseliv i et utviklingsperspektiv. Rapportens innhold er i hovedsak en analyse av resultater fra spørreundersøkelser foretatt blant reiselivsaktører, reisemålsselskap, ordførere og rådmenn i de utvalgte regionene. Også reiselivsfaglige personer i fylkeskommunene har bidratt i undersøkelsen. Respondentene og informantene har vist stor vilje til å delta i spørreundersøkelse og intervjuer. Det har gitt en høy svarprosent, som er viktig for å få et godt grunnlag for analysene i rapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:39:21.684761
MODIFIED 2013-02-14 18:13:40.614926
CREATED 2012-01-29 20:39:21.684761
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)