Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling : evaluering av pilotprosjekt i 47 kommuner

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Prosjektet Kommunene som førstelinje for småskala næringsutvikling (Kommuneprosjektet) har satt i gang en fornyingsprosess når det gjelder lokalt næringsutviklingsarbeid. Fra nasjonalt nivå er det betydelige forventninger til kommunene som samfunns- og næringsutvikler. Kommunen er nærmest innbyggerne og det lokale næringslivet og har et ansvar for å utvikle robuste lokalsamfunn. En konsekvens av dette må være at Innovasjon Norge, berørte departementer og KS bør gjennomføre en samlet strategi og tiltakspakke for å gi kommunene muligheter for ny giv i kommunalt næringsutviklingsarbeid. Kommuner eller kommuner i samarbeid som har vilje og evne bør stimuleres til å ta et større ansvar for oppfølging av gründere og småbedrifter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 198.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:09.083560
MODIFIED 2013-02-14 18:13:33.863559
CREATED 2010-11-02 15:02:09.083560
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)