Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer

Rapporten tilhører rapportseriene Econ rapport.

I 2004 lånte kommunene ut 2,9 milliarder kroner i startlånmidler. Startlånet er et viktig boligsosialt virkemiddel i kommunene og et flertall av kommunene gjør en god jobb med å bistå økonomisk vanskeligstilte med å etablere seg i egen bolig. 16 prosent av kommunene hadde imidlertid ikke utlån av startlån i 2004 og flere kommuner hadde et relativt lavt omfang på utlånet. En årsak til dette tror vi er for dårlig markedsføring av ordningen og for dårlig forankring av ordningen i kommunenes ledelse. Samfinansiering med banker er et viktig element i ordningen og både banker og kommuner er fornøyde med samarbeidet. Husbanken er en god og viktig støttespiller for kommunene. Startlånet er godt etablert som et viktig boligsosialt virkemiddel i kommunene, men undersøkelsen avdekker forbedringspotensialer på flere punkter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 384.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:02.821405
MODIFIED 2014-08-14 11:43:56.652341+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:02.821405
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)