Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

På oppdrag fra Arbeidsdepartementet har Proba kartlagt NAV-kontorenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp. I henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kan det settes vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp så lenge vilkårene har nær sammenheng med vedtaket, og ikke urimelig begrenser stønadmottakerens handle- og valgfrihet. Proba har kartlagt omfanget av bruken av vilkår, hvilke vilkår som stilles, hva som er hensikten og hva som oppnås med vilkårsbruk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-03 12:01:14.554388
MODIFIED 2014-08-14 11:46:48.993973+00:00
CREATED 2013-05-03 12:01:14.554388
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)