Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Denne rapporten er del 2 i et prosjekt om kommunenes praktisering av startlånsordningen, før og etter, forskriftsendringen som trådte i kraft i april i 2014.

I 2014 ble ordningen med Husbankens startlån for vanskeligstilte på boligmarkedet endret. Vedtak av en ny forskrift for startlånet innebar en innstramning av ordningen, konkret ved at unge førstegangskjøpere ikke lenger er en uttalt del av målgruppen for startlånet. Sammenlignet med gammel forskrift omfatter startlånsordningen etter 1. 4. 2014 kun husstander med langvarige problemer med å finansiere en eid bolig.

Husbanken ønsket å få gjennomført et forskningsprosjekt om kommunenes praksis i bruk av startlån og hvordan forskriftsendringen påvirker denne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-11 23:02:14.784590
MODIFIED 2018-02-11 23:02:14.815951
CREATED 2018-02-11 23:02:14.784590
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)