Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunenes tilrettelegging for boligbygging

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Det er gjennomført en breddekartlegging av hvordan vekstkommuner legger til rette for boligbygging, samt foretatt oppfølgende intervjuer i fire av kommunene. Kartleggingen omfatter flere tema. Ett tema dreier seg om nivået på boligbyggingen i forhold til planlagt boligbygging, samt fordelingen av historiske og fremtidige utbyggingsformer. Kommunens rolle i tomteforsyningen er et annet tema. I hvilket omfang selger kommunene tomter til boligbygging og hvor aktive er de i anskaffelse av nye arealer til boligformål? Rapporten ser også på kommunenes rolle som reguleringsautoritet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-03-26 23:00:46.658601
MODIFIED 2017-03-26 23:00:48.078984
CREATED 2017-03-26 23:00:46.658601
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)