Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommuner med befolkningsnedgang

Rapporten tilhører rapportseriene Skriftserien.

Hva sier forskning om vedtatte strategier og tiltak som er satt i verk? Hvilke problemstillinger eller perspektiver er det behov for mer kunnskap om i kommuner med vedvarende befolkningsnedgang? Denne rapporten inneholder en gjennomgang av norsk, svensk og dansk litteratur om kommuner med befolkningsnedgang. Rapporten gir oversikt over hvilke strategier, planer og tiltak som disse kommunene har i forhold til synkende folketall. Den peker også på behov for mer forskning på feltet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-09-21 00:00:35.039136
MODIFIED 2021-09-21 00:00:36.710403
CREATED 2021-09-21 00:00:35.039136
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)