Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager

Dronning Mauds Minne Høgskolen har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet undersøkt fem kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Målet med studien var å få økt kunnskap om vellykkede arbeidsmetoder i kommuner og blant barnehageeiere når det gjelder identifisering, oppfølging og rapportering av skader. Dette er en kvalitativ dybdeundersøkelse der representanter for private barnehager, kommunale barnehager og kommunen som barnehagemyndighet ble intervjuet. Til sammen ble det utført 15 intervjuer. For å få bredde i respondentene ble kommunene valgt ut i fra kriterier om variasjon i størrelse, demografi og geografi. Siden studien skulle belyse rapporteringsmetoder, ble hovedsakelig kommuner hvor en betydelig del av barnehagene har systemer for rapportering av ulykkestall valgt ut.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 757.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-31 12:01:50.492811
MODIFIED 2014-08-14 11:50:00.174442+00:00
CREATED 2014-05-31 12:01:50.492811
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)