Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kommunikasjon uavhengig av stad

Rapporten tilhører rapportseriene VF-rapport.

Det er undersøkt hva som hindrer og hva som fremmer bruken av videomøter og nettoverføring, i offentlig og privat sektor. De viktigste hindringene for mer bruk av videoutstyr er mangel på utstyr, enten hos respondantene eller de disse ønsker å kommunisere med. Mens den viktigste motivasjonsfaktoren kan summeres opp i sparte penger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:29.655113
MODIFIED 2017-06-26 01:01:25.342557+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:29.655113
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)