Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift : eit regionalpolitisk eksperiment

Rapporten tilhører rapportseriene Forskingsrapport.

Mandatet for følgeevalueringer var: 1. Være et hjelpemiddel til å videreutvikle de regionale handlingsplanene. 2. Være til hjelp til å utvikle gode modeller for denne type brede prosesser der de økonomiske rammene er definert og formålet er å komme opp med prosjektforslag med størst mulig grad av konsensus og hvor representanter for næringslivet skal sitte i førersetet for prosessene. 3. Være et korrektiv til det arbeidet som pågår. 4. Videreformidling av erfaringer og kunnskap til både de regionale aktørene og KRD der målet er at alle parter skal lære underveis. 5. Bidra til å sikre at bruken av midlene brukes i henhold til de oppsatte målene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 537.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:51.380623
MODIFIED 2013-02-14 18:12:52.647202
CREATED 2011-05-10 10:07:51.380623
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)