Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompetanse - for hvem? : sluttrapport fra evalueringen av "Kompetanse for utvikling : strategi for kompetnaseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008"

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Strategi for kompetanseutvikling ble gjennomført fra 2005 til 2008. På et overordnet nivå viser evalueringen at det å tildele midler direkte til skoleeier, som det sentrale grepet i strategien, har ført til: bedre samarbeid mellom skoleeiere og høyskoler, mer relevante og praksisnære tiltak og mer bevisst og systematisk arbeid med kompetanseutvikling på skole- og skoleeiernivå. Deltakelsen i utdannings- og opplæringstiltak har ikke økt vesentlig som følge av strategien.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:01:30.044425
MODIFIED 2014-08-14 11:48:36.326553+00:00
CREATED 2014-01-25 14:01:30.044425
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)