Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompetanse i og om kollektivtransporten : en forstudie

Rapporten tilhører rapportseriene TØI-rapport.

I denne rapporten presenteres en undersøkelse av hvordan norsk offentlig sektor har organisert arbeidet med kollektivtransporten på vei, og hvilke ressurser som brukes til arbeidet med å legge til rette for kollektivtransport, spesielt omfang og fordeling av kompetansen om kollektivtransport.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 365.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:39.628645
MODIFIED 2017-12-08 07:00:46.724843+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:39.628645
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)