Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompetanse og aktivitet : en gjennomgang av aktivitetsmidlene til barn og ungdom (post 3) fordelt via særforbundene

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS - 2007/093.

Rapporten er utarbeidet av IRIS på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet. Etter fire års drift ønsket KKD en gjennomgang av ordningen med aktivitetsmidlene til barn og unge. Ordningen er en del av den statlige støtten til Norges Idrettsforbund og Olympiske komité, men fordeles videre til særforbundene og ut til lokale barne- og ungdomstiltak. Departementet ønsket fem temaområder belyst: 1) Prosessen for fordeling av midlene, 2) Vurdering av tiltak som støttes, 3) Effekten av aktivitetsmidlene, 4) Forholdet til andre poster i tilskuddet til NIF og 5) Vurdering av måloppnåelse. Rapporten er følgelig både en kartlegging av fordelingsprosessen og hva midlene er brukt til, og en evaluering av måloppnåelsen i ordningen, og hvordan midlene bidrar til å realisere overordnede statlige mål og retningslinjer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 704.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:53.377463
MODIFIED 2016-08-12 06:03:57.078919+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:53.377463
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)