Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompetanse og dialog : evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda kan gi partene tilbud om samtaleprosess. i alle saker etter barnevernloven. Samtaleprosess har vært prøvd ut i fem fylkesnemnder. Samtaleprosess blir i hovedsak vurdert som egnet til å bedre kommunikasjon. og at partene kan få bedre forståelse i saken.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-03-01 01:05:01.384874
MODIFIED 2020-03-01 01:05:02.683461
CREATED 2020-03-01 01:05:01.384874
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)