Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Formålet med denne rapporten har vært å gi innsikt i hvilke faktorer eller forhold som har betydning for kompetanseinvesteringer, både på individnivå, virksomhetsnivå og samfunnsnivå. I rapporten har vi forsøkt å gi et bredt og helhetlig bilde av omfanget av opplæring i arbeidslivet, vi ser altså ikke bare på kurs og lignende, men også andre typer organisert opplæring; organisert veiledning av kolleger, jobbrotasjon/hospitering, studiesirkler og selvstudier. Spesielt har vi kartlagt opplæring av nyansatte. Resultatene har klart vist at kurs og lignende bare er en mindre del av den totale opplæring som skjer i arbeidslivet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 638.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-22 13:00:25.605507
MODIFIED 2018-01-26 10:01:01.740579+00:00
CREATED 2013-02-22 13:00:25.605507
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)