Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompetansekrav i norsk landbruk : behov, innhold og organisering

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Formålet med denne rapporten er å etablere et kunnskapsgrunnlag for beslutningen om hvorvidt det skal innføres et kompetansekrav for primærprodusenter i landbruket. De viktigste problemstillingene i utredningen er om et slikt krav skal innføres, hva det i så fall skal inneholde, hvem det bør omfatte og hvordan opplæring og godkjenning bør organiseres. Rapporten drøfter også ulike modeller for omfanget og innretningen av et mulig kompetansekrav, og hvilke virkemidler som eventuelt bør tas i bruk for å innføre et slikt krav.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 457.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:23.918621
MODIFIED 2013-02-14 18:10:15.762797
CREATED 2011-01-26 11:23:23.918621
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)