Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige.

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Rapporten er en evaluering av et videreutdanningstilbud for helse- og sosialarbeidere som skal lære opp og veilede støttekontakter, avlastere og frivillige, i regi av Høyskolen i Bergen (HiB). Målsettingen for evalueringen er å finne ut om videreutdanningen er et hensiktsmessig virkemiddel i forhold til målet om bedre tjenestekvalitet. Sentrale tema i evalueringen er a) selve videreutdanningen (organisering, gjennomføring og faglig innhold) og b) effekten av videreutdanning for studentenes kompetanse, samt omfanget og kvaliteten på tjenestene i kommunene hvor studentene kommer fra og jobber.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 651.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:46.765108
MODIFIED 2014-08-14 11:44:21.115079+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:46.765108
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)