Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompetansemegling i FORREGION – teoretisk fundament og veier fremover

Kompetansemegling er en ordning for å bistå bedrifter til å ta i bruk forskning i sine innovasjonsprosesser. Rapporten gir en kortfattet oppsummering av hva kompetansemeglingsfunksjonen er, hvordan ordningen har fungert og fungerer, og hvordan den kan utvikles. Rapporten inngår som en del av følgeforskingen i Forskningsrådets program FORREGION, og har derfor et spesielt fokus på kompetansemegling i dette programmet. 1 Med utgangspunkt i erfaringer fra følgeforskningen skal rapporten si noe hvilken funksjon ordningen fyller, hvordan den har fungert og hvordan den kan utvikles. Rapporten er tenkt brukt av fylkeskommuner og Forskningsrådet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 673.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-07 00:02:15.688519
MODIFIED 2020-08-07 00:02:15.700947
CREATED 2020-08-07 00:02:15.688519
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)