Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering

Rapporten tilhører rapportseriene SNF-rapport.

Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) har vært et ledd i iverksetting av Kompetansereformen. Programmet ble satt i gang i 2000 og avviklet i løpet av 2006, og denne rapporten oppsummerer hele programperioden. Formålet med evalueringen er å undersøke i hvilken grad programmet har gitt resultater som er i samsvar med intensjonene, samt å belyse årsakene til at programmet lyktes eller mislyktes med å nå de ulike målene. Evalueringen bygger på et bredt datatilfang: kvantitative data fra prosjektsøknader og –rapporter, spørreundersøkelser med 600 deltakere i opplæringsforsøk og 200 prosjektledere, og kvalitative data fra studier av utvalgte prosjekter og samtaler med personer involvert i styring og iverksetting av programmet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 967.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-19 13:00:50.095932
MODIFIED 2014-08-14 11:45:59.695775+00:00
CREATED 2013-02-19 13:00:50.095932
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)