Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompetanseutviklingsprogrammets første år : en foreløpig oversikt og vudering

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsnotat.

Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning AS gjennomførte i perioden 2001-2004 en følgeevaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Formålet med evalueringen var å undersøke i hvilken grad programmet gav resultater som var i svar med intensjonene, samt å belyse årsakene til at programmet lyktes eller mislyktes med å nå de ulike målene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 203.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:57.103145
MODIFIED 2017-08-14 20:00:22.910147+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:57.103145
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)