Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Kompetansevekst i spenning - norsk dokumentasjon rundt og norske erfaringar med Norad stipendprogram

NORAD Stipendprogram gir støtte til utdanning til personar frå utviklingsland. Rapporten gjer eit oversyn over kva som har vore Stipendprogrammet sitt omfang, mål og verkemidlar i perioden 1960-2003. Den mest sentrale problemstillinga som er gjeve til dette oppdraget er å undersøka kva erfaringar sentrale aktørar i Noreg har med stipendiatverksemda, og då spesielt funn i forhold til kva som skjer med stipendiatane etter at studieopphaldet i Noreg er forbi.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 11.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:54.928787
MODIFIED 2016-08-12 06:00:55.898335+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:54.928787
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)