Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konfliktråd i fengsel : rapport fra et prosjekt 2003/2004

Rapporten tilhører rapportseriene Skriftserien.

I rapporten beskrives det innledende samarbeidet mellom institusjonene, fengselet og konfliktrådet samt hvordan meglerne arbeidet for å fremme ideene og mulighetene for konflikthåndtering for de innsatte og hvordan disse reagerte på dette. Konkrete formøter og meglingsmøter redegjøres for, samt en språklig innholdsanalyse av en megling som et eksempel på hvordan parter møtes språklig i rammen av fengselet. Det oppsummeres med at konfliktrådet kan ha flere roller i kriminalomsorgen, å forberede innsatte på livet utenfor murene eller en rehabiliterende rolle. Fremgangsmåten i megling bryter med tenkningen om skyld og straff i et fengsel og kan derfor være nyttig som tilleggskunnskap for de ansatte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 414.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:39.838963
MODIFIED 2019-06-08 08:00:11.321254+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:39.838963
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)