Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet

Rapporten tilhører rapportseriene OE-rapport.

Oslo Economics har analysert konkurranseflatene mellom veg-, bane- og sjøgodstransport på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Analysen viser at muligheten til å overføre gods fra veg til bane og sjø er begrenset på kort sikt (de nærmeste 5 årene). Det er imidlertid noen delmarkeder der konkurransen mellom ulike transportformer er sterk. Data vi har samlet inn tyder på at de sterkeste konkurranseflatene er mellom veg og bane på transport av stykkgods mellom Oslo og Trondheim/Bergen/Stavanger og mellom veg og sjø på transport av containere mellom Vestlandet/Østlandet og deler av det europeiske kontinentet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-02 00:02:42.539611
MODIFIED 2016-02-02 00:02:42.794039
CREATED 2016-02-02 00:02:42.539611
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)