Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konkurransen i bankmarkedet

Rapporten Konkurransen i bankmarkedet belyser konkurransen i det norske bankmarkedet med utgangspunkt i konkurransesituasjonen. Det er Finansdepartementet som har bedt Kredittilsynet utarbeide rapporten, og den skal danne grunnlaget for en omtale til Stortinget i Kredittmeldingen for 2007.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 285.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:03:01.431706
MODIFIED 2018-01-26 10:01:12.230069+00:00
CREATED 2014-10-24 22:03:01.431706
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)