Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Denne rapporten formidler funnene fra en studie av NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige. Det sentrale begrepet i rapporten er kvalitet: vi har vært opptatt både av kvalitet på NAVs arbeid med innkjøp av kurskonsepter og av arbeidet med å matche deltakere og kurs. Studien bygger på intervjuer med ansatte i NAVs tiltaksenheter og lokalkontorer og med ansatte hos kursleverandørene, og i tillegg en dokumentstudie av anskaffelsesdokumenter. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-06-11 12:00:46.904984
MODIFIED 2014-08-14 11:50:01.788765+00:00
CREATED 2014-06-11 12:00:46.904984
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)