Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker : evaluering av ordningen

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport.

Utgangspunktet for pilotprosjektet har vært å kartlegge hvilken betydning innkjøpsprosessen har for resultatet av konkurranseutsetting av revisjonstjenester. Evalueringen av de 4 kommunene er basert på en modell med transaksjonskostnadsteori som teoretisk rammeverk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 448.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:00:18.282416
MODIFIED 2014-08-14 11:48:42.786891+00:00
CREATED 2014-02-13 05:00:18.282416
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)