Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme

Rapporten tilhører rapportseriene THEMA-rapport.

Rapporten analyserer hvorvidt det fortsatt er grunnlag for å opprettholde regelverket om tilknytningsplikt til fjernvarme. Hvilke faktorer påvirker utbyggingen av fjernvarme, og hvordan endrer de seg over tid? Hvilke virkninger vil bortfall av tilknytningsplikten ha for ulike aktører og for samfunnet generelt? Hvilke virkninger vil andre modeller for tilknytningsplikt ha? Er det behov for å endre andre virkemidler dersom tilknytningslikten endres eller fjernes?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 946.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:08:31.487375
MODIFIED 2017-02-10 12:08:31.497946
CREATED 2017-02-10 12:08:31.487375
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)