Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK

Utredningen drøfter spørsmål som reiser seg dersom det skulle bli aktuelt å avvikle dagens lisensfinansiering av NRK og i stedet åpnes for markedsbasert finansiering, samt å selge NRK til private aktører. Grunnlaget for vurderingene er hentet fra tilgjengelig informasjon om det norske kringkastingsmarkedet hva gjelder bedrifter, publikum og reklame. For noen spørsmål er det dratt paralleller til andre land, særlig Norden. NRKs inntreden i det kommersielle kringkastingsmarkedet vil medføre dramatiske og uforutsigbare endringer og det er usannsynlig at alle dagens aktører kan ha samme aktivitetsnivå som i dag. Utredningen ser blant annet på hvilke konsekvenser dette vil ha for henholdsvis NRK, andre kringkastere, og for innholdstilbudet til ulike grupper i befolkningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 352.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:02.036394
MODIFIED 2016-08-12 06:00:16.803583+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:02.036394
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)