Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten analyserer konsekvensene av to mulige endringer i husleieloven. For det første en innføring av gjengs leie også i nye avtaler. For det andre et krav om tidsubestemte kontrakter i hele (eller deler av) leiemarkedet. Det legges særlig vekt på å analysere prisvirkninger og tilbudsvirkninger. Innledningsvis gis det også en kunnskapsoversikt basert på tidligere arbeider om det norske leiemarkedet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 416.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:01:18.888994
MODIFIED 2017-12-31 20:00:26.119750+00:00
CREATED 2012-12-08 13:01:18.888994
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)