Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

På oppdrag av Statens vegvesen og Jernbaneverket har vi vurdert behovet for egne metoder og verktøy for samfunnsøkonomiske analyser på konseptvalgsstadiet. Vår hovedkonklusjon er at eksisterende modeller og beregningsverktøy er velegnet også for dette formålet. Det trengs imidlertid opplæring. For øvrig kan det trenges videre modellutvikling for storbyområdene. Usikkerhetsanalyse og finansieringsanalyse må inngå i konseptvalgsutredningen. Endelig trengs det avklaring av spørsmål vedrørende endelig rangering og anbefaling av alternativ, hvordan systematisk usikkerhet skal gjenspeiles i nyttekostnadsanalysen, og NTP-målenes plass i konseptvalgsutredningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-07 12:01:46.308422
MODIFIED 2016-11-28 10:00:57.434883+00:00
CREATED 2013-05-07 12:01:46.308422
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)