Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredningen ser på løsninger for utbygging av E10/rv 85 på Strekningen Evenes-Sortland

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:34.594683
MODIFIED 2013-02-14 18:07:43.429780
CREATED 2012-06-04 17:27:34.594683
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)