Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Konseptvalgutredning : E18 Langangen - Grimstad

Konseptvalgutredningen omfatter strategier for utvikling av vegnettet mellom Langangen og Grimstad i Aust-Agder. Ulike konsepter er vurdert.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:31.612534
MODIFIED 2017-04-04 22:00:24.467746+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:31.612534
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)